uproszczona ewidencja sprzedaży działalność nierejestrowana
pixabay.com

Uproszczona ewidencja sprzedaży, to forma prostej księgowości  dla osób, które świadczą usługi lub handlują, ale nie muszą zakładać działalności gospodarczej. Sprawdź na czym polega i co musisz w niej uwzględnić

Składki ZUS przedsiębiorcy oraz skomplikowana księgowość, którą musi prowadzić – to główne elementy odstraszające przed otwarciem własnej firmy.

Jednak jest szansa posmakować biznesu bez tych utrudnień. Prowadząc działalność nierejestrową nie musisz płacić składek na ubezpieczenie społeczne, a zamiast stosu segregatorów wystarczy uproszczona ewidencja sprzedaży.

działalność nierejestrowana
pixabay.com

Uproszczona ewidencja sprzedaży – działalność nierejestrowana

Z uproszczonej ewidencji sprzedaży skorzystają osoby, które prowadzą drobny handel lub usługi na niewielką skalę czyli w ramach działalności nierejestrowanej.

Jeśli np. sprzedajesz na portalach aukcyjnych lub projektujesz strony, robisz marketing internetowy czy content marketing, a twoje przychodny nie przekraczają 50 proc. najniższego wynagrodzenia miesięcznie (1300 zł w 2020 roku), to nie musisz rejestrować działalności. Tak wiele wiele osób np. sprzedaje rękodzieło.

Drugi warunek działalności nierejestrowej: nie prowadziłeś wcześniej firmy lub zamknąłeś ją czy zawiesiłeś 60 miesięcy temu.

Działalność nierejestrowa pozwala dodatkowo zarobić pieniądze lub/i przetestować pomysł na biznes. Jej plusy to m.in.:

  • nie płacisz składek ZUS przedsiębiorcy
  • nie musisz opłacać miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek
  • prowadzisz tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży
  • nie musisz kupować kasy fiskalnej (poza przypadkami działalności w których kasa jest obowiązkowa np. usługi fryzjerskie czy przewóz osób)
  • nie musisz płacić podatku VAT (poza sytuacją, kiedy wymusza to rodzaj prowadzonej działalności, np. usługi prawnicze, jubilerskie czy doradcze)
  • rozliczasz się ze skarbówka na „zwykłym” formularzu PIT-36 (rubryka „działalność nierejestrowana”)
  • od przychodów odliczasz poniesione koszty np. na zakup materiałów
  • nie musisz wystawiać rachunków ani faktur. Masz taki obowiązek na żądanie klienta (o fakturę może wystąpić w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca w którym doszło do transakcji).

W rachunku powinny się znaleźć: kolejny numer, data wystawienia, dane sprzedawcy i nabywcy, nazwa usługi oraz kwota do zapłaty.

W fakturze umieść: datę wystawienia, numer, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, nazwę towaru/usługi, liczbę dostarczonych przedmiotów lub zakres usługi, cenę i kwotę należności ogółem.

Uwaga! Jeśli twoje przychody z tytułu nierejestrowanej działalności przekroczą 50 proc. najniższej pensji, to masz 7 dni na założenie firmy jednoosobowej. Wniosek składasz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możesz  to zrobić osobiście, listownie, przez pełnomocnika oraz telefonicznie lub on-line.

działalność nierejestrowana rachunek
pixabay.com

Uproszczona ewidencja sprzedaży – co powinna zawierać

Ewidencje możesz prowadzić w formie papierowej. Zapisujesz w niej sprzedaż za dany dzień – przepisy nakazują robić to nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Nie ma ustalonych elementów uproszczonej ewidencji sprzedaży. Najczęściej zawiera: liczbę porządkową, datę sprzedaży, wartość sprzedaży oraz wartość sprzedaży narastająco. 

Niektóre osoby dopisują też numer dowodu sprzedaży czy rodzaj transakcji.

Dzięki uproszczonej ewidencji sprzedaży masz kontrolę nad przychodami i nie będziesz zaskoczony, kiedy obroty przekroczą 50 proc. najniższego wynagrodzenia.

Warto prowadzić rzetelną ewidencję sprzedaży – to nie jest szczególnie skomplikowane, a jednocześnie uchroni cię od przykrych konsekwencji. Prawdziwość informacji zawartych w zeznaniu podatkowym PIT może sprawdzić skarbówka. Jeśli uzna, że ewidencja jest nierzetelna, to sama obliczy podatek lub ustali go w wysokości 22 proc.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here